Novinky
You are here: Home / Rôzne akcie / Memoriál Ondreja Rintela 2017

Memoriál Ondreja Rintela 2017

Šachový klub DOPRASTAV Bratislava, Šachový klub Slovan Bratislava,
Šachový krúžok mládeže Dunaj

P R O P O Z Í C I E
XLIV. ročníka šachového turnaja mládeže k 73. výročiu SNP, memoriál Ondreja Rintela

Termín :    18. – 21. augusta 2017

Miesto :    Základná škola Černyševského 8, Klubovňa Slovana Bratislava – Petržalka

Účasť :    Registrovaní hráči narodení v roku 2001 a mladší

Hrací systém :    Švajčiarsky na 7 kôl

Tempo hry :    2 x 90 min + 30 s/ť na celú partiu

Čakacia doba: 30 min

Prezentácia :
18.8.2017 od 10,30 do 11,00 hod.

Rozpis kôl :
1. kolo piatok 18.8.2017 o 11,30 hod.
2. kolo 16, 00 hod.

Ďalšie kolá:
3. kolo sobota 19.8.2017 o  9,00 hod.
4. kolo 15,30 hod.
5. kolo nedeľa 20.8.2017 o  9,00 hod.
6. kolo 15,30 hod.
Posledné 7. kolo: pondelok 21.8.2017 od 9,00 hod.

Štartovné :    5,- € na osobu, členovia ŠK Doprastav a ŠK Slovan 2,-€.

Sponzor:    TrustPay, Bratislava

Internet:    www.skdps.com;  www.slovan-bratislava.com

+ vecné ceny pre najmladších účastníkov

Súbeh cien je vylúčený, každý účastník môže dostať len jednu cenu (okrem riešiteľskej súťaže). Ceny pre dievčatá budú v plnej výške pri účasti min. 5 hráčok.
Celkový víťaz turnaja získa putovný pohár (kópiu putovného pohára natrvalo), ktorý venoval MV SZPB Bratislava.

Turnaj bude zaslaný na zápočet do LOK SR a FIDE.

Informácie :    Rintel Boris,  tel. 0917 982 038,prednostne e-mail: brintel@trustpay.eu

Prihlášky zaslať do 10.8.2017, pri požiadavke na ubytovanie do 1.8.2017.
V prihláške treba uviesť meno, dátum narodenia, klub, ELO, telefón a adresu. Ak je skupina, stačí jeden kontakt. Kapacita miestnosti 60 hráčov.

About admin

Comments are closed.